Контакти

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7,
Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57,
моб. 0886 25 37 25

e-mail:
zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com office@evroproconsult.com
_________________________________
_________________________________
Ruse 7000, Bulgaria
Svoboda sq., "Dunav" Trade Centre
Ground floor, Office 15
Tel. +35982/82 67 57
Mob. +359886253725

July 2024
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Екип

1

ЕКИПЪТ на Евро ПроКонсулт Русе ЕООД е подбран кръг от консултанти – собствени служители и асоциирани експерти с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми. Сред членовете на екипа има одобрени експерти за външни оценители и консултанти от българските министерства, както и гост преподаватели във висши учебни заведения. Те са участвали и в редица успешно финансирани проекти в различни направления – за бизнеса, местни власти, неправителствени организации.

Д-р ик. Зорница Богданова – завършила висше образование степен „Магистър“ по „Финансов мениджмънт“ и успешно защитила докторска дисертация през 2012 г. на тема „Изследване на Местни инициативни групи по подхода „Лидер“ за устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони“. Зорница Богданова има над 12 годишен опит като консултант управление на европейски проекти финансирани от пред присъединителните фондове, Световната банка, Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и ПРСР. Г-жа Богданова е преподавала в РУ „Ангел Кънчев“ по дисциплините „Управление на проекти“, „Устойчиво развитие на селските райони“, както е водила и редица обучения със сходна тематика на представители на общини, НПО сектор, Местни инициативни групи и др. От 2012 г. до края на 2014 г. е била външен оценител на проекти по ПРСР, финансирани по ос „Лидер“. През 2014 – 2015 г. е избрана за член на Тематичната работна група за общ преглед и анализ на подкрепата за местно развитие към Националната селска мрежа. Г-жа Богданова има редица научни публикации в български и международни издания в областта на проджект мениджмънта и развитието на социалния капитал. 

Илиян Илиев е външен консултант към “Евро Проконсулт Русе” ЕООД.  Г-н Илиев е инженер, специалност „Изчислителна техника” от 1993 г. и магистър по икономика – специалност „Финанси” от 2003 г. Ръководи дейностите и проектите на Българско сдружение за честни избори и граждански права за Русенска област през периода 1994 – 2000 г. и на Българска национална асоциация „Активни потрбители” от 2000 г. Председател на Сдружение „Обществена кауза” Русе. Участвал в тренинги и обучения за управление на НПО, стратегическо планиране, набиране на средства, гражданско образование, разработване и управление на проекти и др. Разработил и ръководил повече от 20 успешни проекта за НПО и фирми финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, европейски и международни грантови схеми.

Снежина Чурова е завършила бакалавърска степен в РУ “Ангел Кънчев”, специалност “Европеистика и многостепенно управление” през 2015 година. Участвала е в учебно пътуване “Let’s discover Europe” до Европейска централна банка, Шенген, Германия и Франция през 2014 година. Завършва магистърска степен по “Международно сътрудничество и европейски проекти” в РУ “Ангел Кънчев” през 2016 година.