Контакти

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7,
Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57,
моб. 0886 25 37 25

e-mail:
zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com office@evroproconsult.com
_________________________________
_________________________________
Ruse 7000, Bulgaria
Svoboda sq., "Dunav" Trade Centre
Ground floor, Office 15
Tel. +35982/82 67 57
Mob. +359886253725

July 2024
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Партньори

(За повече информация за партньорите, натиснете тяхното лого)

 

 • СНЦ “Развитие на социалния капитал” – сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза и ориентирано към работа с младежи.  Целта на сдружението е да подпомага дейността по постигане на целите, формулирани в областната стратегия на област Русе и общинските планове за развитие на селските общини в област Русе, а именно: Социално сближаване чрез преодоляване на между- регионалните и вътрешно-регионални различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал. ОсигуряваNGO Logoне на необходимата среда за развитие на човешките ресурси в общините. Подобряване на условия за живот, социалната интеграция и партньорствата в местната общност. Подобряване на капацитета за местно развитие и сътрудничество. Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност и територията. Подобряване средата на живот и намаляване на бедността и социалното изключване, чрез повишаване на социалното и културно- образователното равнище, и професионалната квалификация и други. Дейността на сдружението се гради на следните принципи: Принцип на доброволност и демократичност. Принцип на самоиздръжка и спонсориране. Принцип на самоуправление и самоутвърждаване на общественото начало в дейността му.

 

adele

 • “Adele Foundation” – Фондация “Аделе” е неправителствена организация, насочена към укрепване на социалното сближаване и икономическо развитие. Намира се в северната част на България – в община Шумен. Нейната мисия е допринасяне за устойчивото развитие на местната, регионалната и национална общност чрез разработване, популяризиране и развитие на научни изследвания и сътрудничество с национални и международни партньори, популяризиране на културни дейности и услуги за устойчиво развитие на градовете и регионите, обучаване и насърчаване уменията на хората в неравностойно положение.

 

 • “Sida Group” – италианска компанsida groupия, занимаваща се с консултации стратегии и обучения за подпомагане на кооперативната дейност. Нейната мисия е да подпомага компании с цел развитие, чрез консолидация за стимулиране процесите за промяна и опити за повишаване на кооперативната култура.

 

satean

 • “Satean Foundation” – Фондация Braila Satean е частно юридическо непромоционално лице, основано в Италия, регион Марче, която работи законно в Румъния. Фондацията е създадена, за да развива бизнес иновациите от типа “бизнес иновационен център”, като предоставя помощни услуги в областта на иновациите, организира обучения, курсове, подпомага бенефициентите в дейности по изпълнение на проекти с европейско финансиране.

 

 • ENFAP “Marche” – ENFAP Marche е доставчик на обучение на Синдиката UIL MARCHE, акредитирана от регион Marche. През годините тя работи чрез глаenfap marcheвните фондове, междупрофесионалните, министерските и европейските социални фондове.  Изготвя независими проекти и в партньорство създава мрежи с местния бизнес и с добре познати национални и международни заинтересовани страни. Развива местните пътеки за чиракуване и насърчава предприятията да дават реална стойност на обучение и сертифицирани компетенции на своите млади работници.

 

 • Общkubratина Кубрат – община Кубрат е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Разград.  Печелилa е редица проекти с европейско финансиране, свързани със социални дейности, строителство и реконструкция, рехабилитация на улична мрежа и други.

 

 

 

 • Община Главиница – Община Главиница е разположена в североизточната част на Република България. Общината е разработвала прglavinicaоекти, свързани с предоставяне на топъл обяд, социални услуги, предоставяне на заетост.

 

 

 • Обslivo poleщина Сливо поле – Община Сливо поле се намира в Североизточна България. Общината има опит в разработване на проекти със социална насоченост.

 

 

otvoreno obshtestvo

 • Клуб “Отворено общество” – Русе – Неправителствена организация, която работи за утвърждаването на демократичните ценности, диалога между гражданите и властите, участието на гражданите във формирането на политики, развитието на нестопанския сектор. През 2001 г. клубът се определя  като организация, осъществяваща общественополезна дейност. През 2004 г. клубът регистрира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).

 

 • Русе Инфо –ruse info Русе Инфо е независима онлайн медия, необвързана с политически или бизнес интереси, подчиняваща се само на правото на свободно слово и плурализъм в мненията. Публикациите в медията са единствено от проверени и надеждни източници, много често публикувани без редакторска намеса. 

 

 

 

 

 • ОИЦ Русе – Областен Информационен Център–Русе е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на К17201457_973433999453919_1171087037924724566_nохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, а вече финансирани от ОП “Добро управление”2014-2020.