Контакти

Гр. Русе, ПК 7000

Пл. Свобода 7,
Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57,
моб. 0886 25 37 25

e-mail:
zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com office@evroproconsult.com

Начало

 

ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми и предоставяне на услуги по счетоводство и администриране на персонал.

НАШИ КЛИЕНТИ са, както бизнес, така и публични субекти. Това са представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и техни обединения, инвеститори в селски райони, малки общини, Местни инициативни групи, представители на НПО сектор, образователни институции и др.

ЦЕЛТА на нашата компания е да подпомага с консултантски услуги на местно ниво правните субекти при кандидатстването и изпълнението на проекти за развитие на техните дейности финансирани от донорски програми.

Logo Evro ProColor